3D-Win

3D-Win on kotimainen maastomittaustiedon tuottamiseen ja käsittelyyn tarkoitettu Windows-ohjelmisto. Ohjelmisto voidaan asentaa yksittäisiin tietokoneisiin tai mihin tahansa Windows-verkkoon. Ohjelmistosta on käytössä useita satoja lisenssejä valtion laitoksissa, kunnissa ja yksityisillä konsulteilla useissa eri maissa. Tällä hetkellä on saatavilla versiot suomen, ruotsin, englannin kielillä.

Ohjelmistolla voidaan käsitellä yhtäaikaisesti useita päällekkäisiä vektori- ja rasterikuvaelementtejä, joita kutakin hallitaan erikseen. Tiedostojen kuvautuminen ruudulla määräytyy käyttäjän oman koodauksen tai symboliikan mukaan joko aitona WYSIWYG-kuvana tai tarpeen mukaan eri kohteita yksinkertaistaen tai korostaen.

3D-Win hakee automaattisesti lähestymiskuvan tai annetun alueen avulla tausta-aineiston käyttöösi. Alue voi muodostua vaikkapa päivän mittaustiedostosta. Tausta-aineistoon voidaan valita vain halutut elementit, kuten rakennukset, tiet, viemärit, rajat. Tausta-aineiston formaatilla ei ole väliä, koska se voidaan tarvittaessa lukea formaatinmuuntimien kautta.

Ohjelmiston asiakaskohtaiseen räätälöintiin löytyy monia mahdollisuuksia. Kohteiden koodaus, piirtosäännöt ja symboliikka ovat täysin määritettävissä ja symbolieditori mahdollistaa uusien symbolien teon helposti. Formaatinmuuntimiin voidaan määritellä käytetyt tiedostoformaatit valmiiksi ja automatisoida niiden yhteyteen mahdolliset koodauksen ja koordinaatistojen muunnokset.

Formaatinmuunnokset

Tiedostoja voidaan lukea ja kirjoittaa ohjelmistoon oman tiedostomuodon lisäksi useissa eri formaateissa. Tuettuja ovat yleisimmät maastotallenninformaatit, useiden CAD- ja paikkatietojärjestelmien siirtotiedostomuodot sekä käyttäjän vapaasti määrittelemät riviformaatit.

Lähes kaikki muunnokset toimivat molempiin suuntiin, näin ohjelmaa voidaan käyttää myös välitysohjelmana eri järjestelmien välillä.

Tulostus

Aineistot voidaan tulostaa mille tahansa Windowsin tukemalle kirjoittimelle joko karttakuvana halutussa mittakaavassa ja paperikoossa tai tekstimuotoisena listauksena missä tahansa ohjelmiston tukemassa formaatissa. Karttakuviin voidaan tulostaa myös käyttäjän määrittelemä nimiö.

Ominaisuustietojen käsittely

Ominaisuustietojen keruu ja syöttäminen GIS-järjestelmään on tulossa erittäin tärkeäksi osaksi maastomittauksia. 3D-Win -ohjelmalla voit lukea mitä tahansa ominaisuustietoa, editoida annettuja arvoja tai täydentää niitä ja lähettää tiedot takaisin GIS-järjestelmään.

Aineiston editointi

Aineistojen editointi tapahtuu graafisesti ja se voidaan kohdistaa joko yksittäisiin pisteisiin ja viivoihin, kokonaisiin tiedostoelementteihin tai eri hakutavoilla valittuihin aktiivisiin kohteisiin. Pisteitä ja viivoja voidaan poistaa, lisätä ja editoida useilla eri toiminnoilla käyttäen apuna erilaisia laskentatoimintoja. Aineistoa voidaan katsella eri suunnista ja kohteiden editointi on mahdollista myös kolmiuloitteisesti. Pisteiden koodauksen käsittelyyn on tehokkaat toiminnot ja pisteille voidaan tallettaa käytännöllisesti katsoen rajaton määrä vapaamuotoista ominaisuustietoa. Koodaus voidaan muuntaa helposti eri asiakkaiden järjestelmiä vastaavaksi koodimuunnostaulukoiden avulla.

Tiedostojen geometrian ja koodauksen oikeellisuuden tarkistamiseen löytyy useita eri toimintoja. Tiedostoihin voidaan lisätä haluttuihin paikkoihin koordinaattiristejä sekä tekstejä käyttäen normaaleja Windowsin tukemia fontteja.

Geodeettinen laskenta

Käytössäsi on monipuoliset mutta helpot laskentatoiminnot. Yhdellä toiminnolla hoidat saman kuin viidellä vanhalla. Määräät itse, miten laskenta toimii, ja mitä arvoja haluat ruudussa ja tulostiedostossa näkyvän.

Laskentatoiminnot sisältävät kaikki yleisimmät mm. kaavalaskennan käyttämät geodeettiset laskennat ja leikkaukset, pinta-alan laskennan, koordinaatistomuunnokset sekä pisteiden vertailutoiminnot. Laskennan tulokset tallentuvat automaattisesti tekstimuotoiseen tulostiedostoon.

Havaintokirjat käsitellään asemapisteittäin ja laskennasta tehdään kattava raportti pistevirheineen.

Mittaus

Ohjelmistoa voidaan käyttää suoraan Windows-pohjaisessa kynätietokoneessa tai kannettavassa mikrossa mittauksiin useimpien takymetrien, GPS-laitteiden ja digitointipöytien kanssa. Tällöin on mitatessa käytössä kaikki ohjelman editointi- ja laskentatoiminnot ja mittausten tulokset nähdään suoraan karttakuvana. Mittaus voi tapahtua missä tahansa käyttäjän määrittelemässä koordinaatistossa, jolloin voidaan helposti hyödyntää jo olemassa olevia vektori- ja rasteriaineistoja taustakuvana.

Tietokanta

Ohjelmisto pystyy hyödyntämään käytännöllisesti katsoen kaikkia nykyisiä tietokantoja Windowsin ODBC-rajapinnan kautta. Esimerkiksi kiintopisteitä voidaan hakea kannasta erilaisilla hakuehdoilla sekä päivittää ja lisätä uusia pisteitä kantaan.

Ota yhteyttä!

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.