3D-Road

3D-Road on teiden, kaivantojen ja väylien suunnitteluun tarkoitettu helppokäyttöinen ohjelma, joka toimii osana 3D-Win -ohjelmistoa ja 3D-DTM -ohjelmaa.

Suunnittelun pohja-aineistona voidaan käyttää esimerkiksi mittausaineistoja, rasterikarttoja tai ilmakuvia. 3D-Road mahdollistaa tien vaaka- ja pystygeometrian suunnittelun graafisesti sekä VG/PG-tiedostojen luvun ja kirjoituksen useassa eri formaatissa. Tielinjoja voidaan siirtää ja kopioida sekä käyttää erilaisten geodeettisten laskentojen pohjana. Ohjelma tarkistaa koko suunnittelun ajan suunnitelman oikeellisuuden. Pystygeometriasta saadaan standardin mukainen pituusleikkaustuloste tasausviivan korkeuksineen, kaarresäteineen ja kallistuksineen.

Rakennesuunnittelu

Rakenteensuunnitteluparametrit sisältävät tarvittavat parametrit ajoratojen, rakennekerrosten, ojien ja luiskien suunnitteluun. Rakennepoikkileikkaukset lasketaan automaattisesti yhteen maaston poikkileikkausten kanssa ja tuloksesta saadaan suoraan eri kerrosten massat väritettynä kuvana ja tulostiedostona.

Poikkileikkauksista voidaan laskea tien reunaviivat, ojat ja luiskat taiteviivamuotoon valmiiksi koodattuina. Laskettuja pisteitä voidaan käyttää paalutustiedostona tai vaikkapa nelioverkon lähtötiedostona uuden tien perspektiivitarkastelua varten.

Ota yhteyttä!

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.