3D-DTM

3D-DTM on 3D-Win -ohjelmistoon yhdistettävä maastomalliohjelma.

Maastomalliohjelmassa haluttu aineisto tai osa siitä voidaan nopeasti kolmioida. Kolmioverkkoon tallettuu myös alkuperäisen lähtöaineiston koodaus sellaisenaan, jolloin jopa poikkileikkauksista saadaan tietää mistä kohteesta on kysymys. Kukin pinta muodostaa oman kolmioverkkoelementtinsä, joka on yksilöllisesti käsiteltävissä jatkossa. Kolmioverkosta voidaan poistaa halutut kolmiot aluerajauksin (esim. rakennukset, tiet) tai hiirellä osoittamalla ja kolmioverkon rakennetta voidaan muuttaa. Kolmioverkosta voidaan myös muuttaa aktiiviseksi osa, johon seuraavat laskennat kohdistuvat. Näin saadaan laskettua esimerkiksi korkeuskäyrät vain halutusta osasta maastomallia.

Korkeuskäyrät

Korkeuskäyrät voidaan laskea halutuin välein annetulle korkeusvälille. Niiden muotoa voidaan pehmentää ja tiedostoon voidaan automaattisesti lisätä korkeuslukemat teksteinä.

Minkä tahansa yksittäisen korkeuskäyrän laskenta on mahdollista. Tämä ominaisuus mahdollistaa mm. rantaviivan tai neliölouhinnan rajan löytämisen.

Korkeuskäyrät (tasa-arvokäyrät) voidaan laskea myös valitun ominaisuustiedon arvon mukaan.

Massalaskenta

Massat voidaan laskea perinteisesti poikkileikkauksista useiden eri pintojen väliltä tai suoraan kahden kolmioverkon väliltä. Menetelmä voidaan valita aina tarpeen mukaan ja käyttää toista tarkistamiseen. Molemmissa menetelmissä voidaan määrätä rajaustiedosto ja tilavuuskaivun raja-arvo. Tulostiedostoon lasketaan kaikki leikkaus- ja täyttömassojen tilavuudet ja pinta-alat.

Poikki- ja pituusleikkaukset

Yhdestä tai useammasta pinnasta voidaan laskea poikkileikkaukset omiin tiedostoelementteihinsä käyttäjän määrittelemää mittalinjaa pitkin. Mittalinja voidaan asettaa haluttuun paikkaan halutun muotoisena ja siinä voi olla eri tiheyksillä olevia välejä. Mikäli samanaikaisesti on käytössä useamman pinnan maastomallit, voidaan kaikista valituista pinnoista laskea poikkileikkaukset yhdellä kertaa samaan tiedostoon.

Korkeus mallista

Kolmioverkosta voidaan myös hakea korkeuksia pisteille. Voit laskea absoluuttisen korkeuden tai eron kolmioverkkoon nähden. Laskettu korkeus voidaan tallettaa automaattisesti verrattavalle pisteelle.

Ota yhteyttä!

  • Lomake tallentaa tietoja sivuston tietokantaan. Voit lukea kuinka käsittelemme tallennettuja tietoja tietosuojaselosteestamme.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.